Search results

Tuyển dụng Kỹ sư quản trị hệ thống

IDTEK tìm kiếm nhân sự tài năng trong lĩnh vực quản trị hệ thống, có kinh nghiệm là điểm cộng, tuy nhiên vẫn có điểm ghi nhận cho fresher có kiến thức, tư duy tốt. Chào mừng bạn gia nhập đội ngũ IDTEKers.

IDLogsheet

Log Collection & Management Software
Blog Image

Tối ưu hóa kiểm soát hoạt động và quản lý hệ thống thiết bị.

 

Xem chi tiết

Maintenance Management System

Nâng cao năng suất cùng công nghệ bảo trì hiện đại.