Phát Triển Doanh Nghiệp Xanh

Nâng cao Chất lượng - Giá trị - Uy tín

IDTEK luôn gắn trách nhiệm xã hội trở thành chiến lược phát triển lâu dài của công ty, chúng tôi hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp xanh gắn với bảo vệ môi trường và phát triển hài hòa với con người và xã hội cộng đồng. Cùng với đội ngũ lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng các chiến lược hoàn chỉnh, có tầm nhìn xa dài hạn và luôn hướng đến những giá trị phát triển bền vững theo nhu cầu thực tế cùa xã hội.

Thumb
Thumb
Con người
Thumb
Xã hội
Thumb
Môi trường

Bộ Sưu Tập

IDTEKers và những cuộc hành trình

Chia sẻ kinh nghiệm - Phát triển tài năng

  • Buổi Seminar tại đại học Tôn Đức Thắng

Thiện nguyện 2021

  • Mái ấm Thiên Phước

IDTEK Teambuilding

  • Phan Thiết - 2021

Phát triển doanh nghiệp

  • Seminar nội bộ - 2021

Teambuiding - 2020

  • Khu du lịch Đảo Ó

Thiện nguyện - 2019

  • Tu viện Minh Đạo