• Now Hiring: We are looking for a Full Stack Developer. Want to join us? See more

Search results

Tuyển dụng vị trí Tester toàn thời gian

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho vị trí Tester. Bạn có trách nhiệm đánh giá và thực hiện test các dự án website, app phối hợp cùng các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dự án, lập test plan và test cases, chuẩn bị dữ liệu test...

IDLogsheet

Log Collection & Management Software
Blog Image

Tối ưu hóa kiểm soát hoạt động và quản lý hệ thống thiết bị.

 

Xem chi tiết

Maintenance Management System

Nâng cao năng suất cùng công nghệ bảo trì hiện đại.