• Vị trí đang tuyển: "Nhân viên Vận hành, triển khai phần mềm" bạn có quan tâm? Xem chi tiết

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Tự hào cộng tác cùng nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Câu chuyện thành công

Các Khách hàng đã lựa chọn cộng tác cùng IDTEK để làm việc hiệu quả hơn

MP-CS tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống quản lý bảo trì thiết bị nhà máy điện MIS
Câu chuyện thành công

MP-CS tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống quản lý bảo trì thiết bị nhà máy điện MIS

Hệ thống cung cấp giải pháp quản lý các thiết bị và tương tác với các hệ thống và chương trình khác để ghi nhận các thông tin liên quan đến việc quản lý và bảo trì trong nhà máy.