• "Nhân viên hỗ trợ kinh doanh - Sale admin" nhiệt huyết, đam mê, không yêu cầu nhiều kinh nghiệm bạn có quan tâm? Xem chi tiết

Bản tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất

IDELearning - Phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Thời đại công nghệ hướng các doanh nghiệp chuyển đổi số nghiệp vụ nhiều hơn, trong đó có các nghiệp vụ liên quan đến đào tạo cho nhân sự khi làm việc tại doanh nghiệp của mình.

Quản lý đánh giá hiệu suất công việc IDPerformance

Sao còn phải đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên bằng số sách thủ công nữa, người người đều đã dần chuyển sang ứng dụng công nghệ còn bạn thì sao?

Quản lý thông tin nhân sự với phần mềm IDPersonnel

Nhân sự công ty thì đông, phòng nhân sự thì lưu cả tủ hồ sơ giấy tờ để rồi tới lúc cần tìm hồ sơ để kiểm tra hay chỉnh sửa lại mất thời gian. Dù các tập hồ sơ đã được phân loại rõ ràng song cũng không tránh khỏi việc mất thời gian để lọc lại thông tin và tìm kiếm.