Bản tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất

Hệ thống cấp phép làm việc Permit to Work (PTW) của bạn đã sẵn sàng cho “giai đoạn bình thường mới”

Đại dịch Covid-19 để lại rất nhiều sự ảnh hưởng đến nền kinh tế, tạo ra một thử thách lớn cho các doanh nghiệp buộc họ phải thực hiện một số thay đổi mới về việc đảm bảo an toàn tại các nơi làm việc.