Bản tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất

IOPermit - Giải pháp cấp phép và kiểm soát vào ra dành cho các công trình dầu khí

Các công trình dầu khí đã và đang gặp khá nhiều vấn đề khi kiểm soát thủ công bằng sổ sách và cần tìm ra một giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn.

Chuyển đổi cấp phép, kiểm soát vào ra bằng sổ sách truyền thống sang phần mềm cho nhà máy, xí nghiệp

Liệu kiểm soát an toàn vào ra bằng sổ sách thủ công đã đủ cho một môi trường đông nhà thầu, phương tiện và công nhân vào ra mỗi ngày như nhà máy, xí nghiệp?

Quy trình cấp phép và kiểm soát vào ra

Kiểm soát vào ra - Access Control là một thuật ngữ dùng để miêu tả biện pháp nhằm kiểm soát hay hạn chế hoạt động vào ra tại một khu vực nhất định.