Tag

"E-Learning"

Quy trình cấp phép và kiểm soát vào ra

Kiểm soát vào ra - Access Control là một thuật ngữ dùng để miêu tả biện pháp nhằm kiểm soát hay hạn chế hoạt động vào ra tại một khu vực nhất định.

Tại sao cấp phép vào ra khu vực làm việc lại quan trọng đến vậy?

Một hệ thống cấp phép vào ra khu vực làm việc là vô cùng cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, an ninh khu vực làm việc.

Hệ thống cấp phép làm việc Permit to Work (PTW) của bạn đã sẵn sàng cho “giai đoạn bình thường mới”

Đại dịch Covid-19 để lại rất nhiều sự ảnh hưởng đến nền kinh tế, tạo ra một thử thách lớn cho các doanh nghiệp buộc họ phải thực hiện một số thay đổi mới về việc đảm bảo an toàn tại các nơi làm việc.