Bản tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất

Đăng ký vào ra nhanh chóng, không phải chờ đợi với cổng đăng ký online trên IOPermit

Nếu như trước đây, các nhà thầu cần đến trực tiếp site làm việc cụ thể mới có thể làm thục tục xin cấp phép vào ra khu vực đó. Thì nay, mọi chuyển đã đơn giản hơn với cổng đăng ký online dành cho nhà thầu trên phần mềm cấp phép và kiểm soát vào ra IOPermit.

5 rủi ro về vấn đề Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) cần được chú ý

Phụ thuộc vào nơi làm việc và mức độ ưu tiên của doanh nghiệp mà một phòng ban về Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) sẽ đặt quan tâm đầu tiên của họ về Sức khỏe (Health), An toàn (Safety) hoặc Môi trường (Environment) trước hai vấn đề còn lại. Chẳng hạn như: HSE/EHS/SHE…

10 lý do tại sao bạn cần chuyển đổi số hệ thống cấp phép làm việc (PTW)

Hiện nay, chúng ta đang nói rất nhiều về "chuyển đổi số". Ngành xây dựng, dầu khí và năng lượng cũng không ngoại lệ. Tại sao lại như vậy?