Bản tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất

5 rủi ro về vấn đề Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) cần được chú ý

Phụ thuộc vào nơi làm việc và mức độ ưu tiên của doanh nghiệp mà một phòng ban về Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) sẽ đặt quan tâm đầu tiên của họ về Sức khỏe (Health), An toàn (Safety) hoặc Môi trường (Environment) trước hai vấn đề còn lại. Chẳng hạn như: HSE/EHS/SHE…

10 lý do tại sao bạn cần chuyển đổi số hệ thống cấp phép làm việc (PTW)

Hiện nay, chúng ta đang nói rất nhiều về "chuyển đổi số". Ngành xây dựng, dầu khí và năng lượng cũng không ngoại lệ. Tại sao lại như vậy? 

IOPermit - Giải pháp cấp phép và kiểm soát vào ra dành cho các công trình dầu khí

Các công trình dầu khí đã và đang gặp khá nhiều vấn đề khi kiểm soát thủ công bằng sổ sách và cần tìm ra một giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn.