• Vị trí đang tuyển: "Nhân viên Vận hành, triển khai phần mềm" bạn có quan tâm? Xem chi tiết

Kết quả tìm kiếm

Tại sao cấp phép vào ra khu vực làm việc lại quan trọng đến vậy?

Một hệ thống cấp phép vào ra khu vực làm việc là vô cùng cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, an ninh khu vực làm việc.

Hệ thống cấp phép làm việc của bạn đã sẵn sàng cho “giai đoạn bình thường mới”

Đại dịch Covid-19 để lại rất nhiều sự ảnh hưởng đến nền kinh tế, tạo ra một thử thách lớn cho các doanh nghiệp buộc họ phải thực hiện một số thay đổi mới về việc đảm bảo an toàn tại các nơi làm việc.

IOPermit

Phần mềm cấp phép & kiểm soát vào ra
Blog Image

Kiểm soát thông tin nhân sự, phương tiện, thiết bị và hồ sơ yêu cầu cấp phép vào ra khu vực làm việc.

Xem Chi Tiết