Tag

"Công trình"

Quản lý đánh giá hiệu suất công việc IDPerformance

Sao còn phải đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên bằng số sách thủ công nữa, người người đều đã dần chuyển sang ứng dụng công nghệ còn bạn thì sao?

Top 6 tai nạn lao động thường gặp khi làm việc

Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động tại các khu vực công trình, nhà máy là rất cao nếu không có các biện pháp ngăn ngừa an toàn và phòng tránh tai nạn. Hiểu rõ về tai nạn lao động để có các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn khi làm việc.

Quản lý thông tin nhân sự với phần mềm IDPersonnel

Nhân sự công ty thì đông, phòng nhân sự thì lưu cả tủ hồ sơ giấy tờ để rồi tới lúc cần tìm hồ sơ để kiểm tra hay chỉnh sửa lại mất thời gian. Dù các tập hồ sơ đã được phân loại rõ ràng song cũng không tránh khỏi việc mất thời gian để lọc lại thông tin và tìm kiếm.