Tag

"IDPermit"

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI TIẾN MỘT QUY TRÌNH LÀM VIỆC: 7 BƯỚC "KIM CHỈ NAM"

Chiến lược vận hành và quy trình làm việc của một doanh nghiệp là hai khía cạnh liên quan chặt chẽ luôn song hành với nhau. Vì thế, quy trình lỗi thời không hiệu quả, không rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của tổ chức.

Hệ sinh thái quản trị Doanh nghiệp IDSpace vinh dự nhận giải Sao Khuê 2024

Chúc mừng IDSpace - Hệ sinh thái quản trị Doanh nghiệp đã được công nhận và vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp. Đây là một thành tựu đáng tự hào và minh chứng cho sự cam kết và nỗ lực không ngừng của đội ngũ IDSpace trong việc phát triển và cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

TẠI SAO BẠN CẦN ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ HIỆU QUẢ

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là một hệ sinh thái phần mềm được thiết kế để phục vụ quản lý quy trình, dự án, công việc, thời hạn, nhân lực, khách hàng và nhiều hơn thế nữa.