TÍNH NĂNG

Giải pháp hàng đầu cho dịch vụ Call Center

Thumb
MÀN HÌNH QUẢN LÝ CHUNG

Theo dõi theo thời gian thực

  • Báo cáo thông tin theo thời gian thực về các thông tin như số lượng cuộc gọi trong hàng đợi, thời gian trung bình, 
    lượng cuộc gọi bỏ lỡ… và các thông số quan trọng khác.
  • Thể hiện trực quan thông qua giao diện đồ họa
TÍCH HỢP VỚI PHẦN MỀM CRM

Rút ngắn thời gian xử lý và tăng sự hài lòng của khách hàng

  • Phần mềm CRM (Customer Relation Management) là một phần mềm quản lý các thông tin khách hàng và các giao dịch của họ với công ty
  • Nắm bắt hoạt động hiện hành & lịch sử tuơng tác với khách hàng
Thumb
Thumb
WEB QUẢN LÝ TRẠNG THÁI ĐIỆN THOẠI VIÊN

Giám sát hệ thống tại bất cứ nơi đâu thông qua giao diện web được public internet

  • Giám sát viên thay đổi trạng thái của điện thoại viên (Logout, Ready, No Ready ...) thông qua màn hình Supervisor Desktop của giám sát viên.
  • Giám sát viên có thể nhìn được tình trạng làm việc của các nhóm, trạng thái hoạt động của từng Agent thông qua các hiển thị dạng tab giữa các trang và báo cáo với giao diện đồ hoạ.
PHẦN MỀM CHO ĐIỆN THOẠI VIÊN

Tương tác với khách hàng trực tiếp từ màn hình máy tính

Các tính năng tương tác khách hàng cơ bản bao gồm tạo/trả lời cuộc gọi, ngắt cuộc gọi, giữ cuộc gọi, chuyển giao cuộc gọi, tạo thoại hội nghị, điều khiển trạng thái Agent, hiển thị trạng thái cuộc gọi và hiển thị trạng thái Agent Thông tin khách hàng được hiển thị thông qua một cửa sổ “Enterprise data” và các Screen Pop.

Thumb
Thumb
PHẦN MỀM CHO GIÁM SÁT VIÊN

Giám sát, quản lý công việc và có định hướng hỗ trợ kịp thời

  • Giám sát các tham số hiệu năng và chat, giám sát, ghi âm và gửi tin nhắn  đến cho một Agent hay cả nhóm Agent.
  • Khả năng gửi tin nhắn cho từng nhóm Agent và từng Agent cụ thể giúp cho Supervisor có thể hướng dẫn các Agent giải quyết các vấn đề và ngay lập tức thảo luận được với nhau về những sự thay đổi trong kinh doanh qua đó giúp Agent giải quyết các câu hỏi của khách hàng một cách nhanh chóng.