Tag

"PV Gas"

Tầm quan trọng của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Vấn đề tai nạn lao động vẫn đang là một trong những tiêu điểm đáng quan tâm của xã hội, là mối lo của nhiều người lao động và cả doanh nghiệp. Vì vậy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là cơ sở giúp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiệu quả.

QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN LÀM VIỆC

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về rủi ro, tai nạn lao động thì việc đánh giá rủi ro là điều bắt buộc để kiểm soát được các mối nguy hại, nguy hiểm ảnh hưởng đến người lao động và đảm bảo an toàn cho khu vực làm việc đó.

Đăng ký vào ra nhanh chóng, không phải chờ đợi với cổng đăng ký online trên IOPermit

Nếu như trước đây, các nhà thầu cần đến trực tiếp site làm việc cụ thể mới có thể làm thục tục xin cấp phép vào ra khu vực đó. Thì nay, mọi chuyển đã đơn giản hơn với cổng đăng ký online dành cho nhà thầu trên phần mềm cấp phép và kiểm soát vào ra IOPermit.