Tag

"Công trình"

Chuyển đổi cấp phép, kiểm soát vào ra bằng sổ sách truyền thống sang phần mềm cho nhà máy, xí nghiệp

Liệu kiểm soát an toàn vào ra bằng sổ sách thủ công đã đủ cho một môi trường đông nhà thầu, phương tiện và công nhân vào ra mỗi ngày như nhà máy, xí nghiệp?

Quy trình cấp phép và kiểm soát vào ra

Kiểm soát vào ra - Access Control là một thuật ngữ dùng để miêu tả biện pháp nhằm kiểm soát hay hạn chế hoạt động vào ra tại một khu vực nhất định.

Tại sao cấp phép vào ra khu vực làm việc lại quan trọng đến vậy?

Một hệ thống cấp phép vào ra khu vực làm việc là vô cùng cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, an ninh khu vực làm việc.