Tag

"Công nhân"

QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN LÀM VIỆC

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về rủi ro, tai nạn lao động thì việc đánh giá rủi ro là điều bắt buộc để kiểm soát được các mối nguy hại, nguy hiểm ảnh hưởng đến người lao động và đảm bảo an toàn cho khu vực làm việc đó.

Đăng ký vào ra nhanh chóng, không phải chờ đợi với cổng đăng ký online trên IOPermit

Nếu như trước đây, các nhà thầu cần đến trực tiếp site làm việc cụ thể mới có thể làm thục tục xin cấp phép vào ra khu vực đó. Thì nay, mọi chuyển đã đơn giản hơn với cổng đăng ký online dành cho nhà thầu trên phần mềm cấp phép và kiểm soát vào ra IOPermit.

5 rủi ro về vấn đề Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) cần được chú ý

Phụ thuộc vào nơi làm việc và mức độ ưu tiên của doanh nghiệp mà một phòng ban về Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) sẽ đặt quan tâm đầu tiên của họ về Sức khỏe (Health), An toàn (Safety) hoặc Môi trường (Environment) trước hai vấn đề còn lại. Chẳng hạn như: HSE/EHS/SHE…