Tag

"csr"

Cấp phép làm việc PTW - Permit to Work và sự quan trọng của "Yếu tố con người"

Giấy phép là một phương tiện giao tiếp hiệu quả giữa quản lý địa điểm, giám sát nhà máy và người vận hành, và những người thực hiện công việc.

Cấp phép thủ công khiến công nhân phải chờ đợi lâu, trách nhiệm thuộc về ai?

Không khó để bắt gặp cảnh hàng dài công nhân đang nối đuôi nhau chờ đợi trước cổng của các công trình để được vào làm việc.

Tầm quan trọng của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Vấn đề tai nạn lao động vẫn đang là một trong những tiêu điểm đáng quan tâm của xã hội, là mối lo của nhiều người lao động và cả doanh nghiệp. Vì vậy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là cơ sở giúp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiệu quả.