Tag

"csr"

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower là gì? Ứng dụng để giải quyết vấn đề quản lý công việc và thời gian hiệu quả

Ma trận Eisenhower là công cụ giúp bạn phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng, giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng nhất và loại bỏ những công việc không cần thiết, từ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI TIẾN MỘT QUY TRÌNH LÀM VIỆC: 7 BƯỚC "KIM CHỈ NAM"

Chiến lược vận hành và quy trình làm việc của một doanh nghiệp là hai khía cạnh liên quan chặt chẽ luôn song hành với nhau. Vì thế, quy trình lỗi thời không hiệu quả, không rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của tổ chức.

Hệ sinh thái quản trị Doanh nghiệp IDSpace vinh dự nhận giải Sao Khuê 2024

Chúc mừng IDSpace - Hệ sinh thái quản trị Doanh nghiệp đã được công nhận và vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp. Đây là một thành tựu đáng tự hào và minh chứng cho sự cam kết và nỗ lực không ngừng của đội ngũ IDSpace trong việc phát triển và cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả.