TÍNH NĂNG

Kiểm soát chặt chẽ - Sử dụng dễ dàng

QUẢN LÝ DANH MỤC VĂN BẢN

Dễ dàng quản lý các thư mục

 • Phân nhóm tài liệu theo cấu trúc cây thư mục
 • Cho phép người dùng tạ, xóa thư mục
 • Cho phép quản lý cây thư mục và tệp như trên hệ Window
Thumb
Thumb
QUẢN LÝ VĂN BẢN

Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình xử lý văn bản

 • Người dùng có thể tùy chỉnh, thêm bớt các trường ngoại trừ các trường chính.
 • Được copy, move và delete văn bản.
 • Quản lý được mối quan hệ của văn bản.
 • Văn bản sau khi nhập lên hệ thống sẽ được phân quyền cho người dùng.
HIỂN THỊ VĂN BẢN

Thuận tiện và dễ dàng cho người sử dụng

 • Luôn sẵn sàng các bộ lọc văn bản và công cụ tìm kiếm nhanh (giao diện phân loại)
 • Giao diện trực quan dễ dàng sử dụng
 • Có hình ảnh thu nhỏ văn bản và tổng chi tiết số trang (giao diện danh sách)
Thumb
Thumb
QUẢN LÝ QUY TRÌNH VĂN BẢN

Theo dõi toàn bộ xử lý, phân quyền và các thông báo liên quan đến văn bản

 • Nhập văn bản -> Kiểm duyệt văn bản -> Duyệt văn bản -> Phân quyền văn bản và các thông báo liên quan
QUẢN LÝ PHIÊN BẢN VĂN BẢN

Theo dõi sự thay đổi – phiên bản của văn bản

 • Cấu hình số phiên bản
 • Số thuộc tính thay đổi, và phiên bản trước đó được lưu lại trên hệ thống
 • Người dùng được truy cập nội dung của phiên bản trước đó
 • Các ghi chú thay đổi được ghi lại ở phiên bản
Thumb