TÍNH NĂNG

Tiết kiệm thời gian - Quản lý hiệu quả

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM

Cập nhật nhanh chóng các dữ liệu

 • Đăng ký văn phòng phẩm cho cá nhân, đơn vị
 • Phê duyệt văn phòng phẩm
 • Tạm ứng văn phòng phẩm
 • Quản lý giao nhận
 • Phần hồi thông tin về chất lượng phục vụ
Thumb
Thumb
QUẢN LÝ ĐIỀU XE

Dễ dàng quản lý thông tin xe

 • Đăng ký xe văn phòng
 • Phê duyệt đăng ký xe
 • Quản lý lịch bảo dưỡng
 • Quản lý lịch nghỉ phép
 • Phản hồi chất lượng dịch vụ
QUẢN LÝ THẺ TAXI

Nâng cao trách nhiệm quản lý và tích kiệm chi phí công

 • Nhân viên đăng ký thẻ taxi
 • Phê duyệt đăng ký thẻ
 • Thống kê tình trang sử dụng
Thumb
Thumb
QUẢN LÝ SUẤT ĂN

Kiểm soát số lượng và khẩu phần ăn của công nhân

 • Đăng ký suất ăn sáng, trưa
 • In phiếu ăn bằng chứng thực dấu vân tay
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý thực đơn
 • Quản lý tình trạng đăng ký
 • Tự động nhắc nhở