Danh sách phần mềm

Hệ thống quản lý bảo trì nâng cao

IDTender

Phần mềm quản lý Gói thầu
Blog Image

Công cụ chuyển đổi số trong lĩnh vực đấu thầu, mang lại nhiều cơ hội cho tất cả các nhà thầu

Xem chi tiết

IDDoc

Hệ thống quản lý tài liệu nâng cao
Blog Image

Hệ thống lưu trữ nâng cao - Kiểm soát quản lý dễ dàng

Xem chi tiết