TÍNH NĂNG

Đảm bảo tính ổn định và tối ưu trong quá trình sử dụng thiết bị.

NHẬP LIỆU THÔNG SỐ THIẾT BỊ

Dễ dàng nhập liệu và quản lý thông tin thiết bị

 • Ghi nhận số liệu nhanh chóng thông qua giao diện.
 • Hỗ trợ chức năng ghi chú trên thông số bằng text hoặc hình ảnh.
 • Tra cứu nhanh thiết bị bằng QR Code.
Thumb
Thumb
PHÊ DUYỆT THÔNG SỐ THIẾT BỊ

Giám sát hệ thống nhanh chóng và tiện lợi

 • Dữ liệu thông số ghi nhận sẽ được chuyển cho các cấp quản lý phê duyệt.
 • Trưởng ca, giám sát hệ thống được xem xét và phê duyệt số liệu theo ngày, theo tuần.
 • Chức năng cảnh báo vượt ngưỡng hoặc ghi dữ liệu trễ.
QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Nắm rõ được tình hình và hoạt động của từng thiết bị

 • Quản lý các quy định, thông báo.
 • Thiết lập tần suất nhập liệu cho từng thông số thiết bị.
 • Thiết lập vị trí cho từng thiết bị.
 • Hỗ trợ chức năng phân ca, lịch làm việc cho vận hành viên, trưởng ca.
 • Hỗ trợ chức năng uỷ quyền cho vận hành viên, trưởng ca.
Thumb
Thumb
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm thời gian

 • Quản lý danh sách thiết bị, nhóm thiết bị.
 • Quản lý danh sách người dùng theo cá nhân, theo từng nhóm chung.
 • Phân quyền theo từng vai trò, chuyên môn nghiệp vụ.
BÁO CÁO THỐNG KÊ

Đảm bảo kiểm soát hiệu quả

Hệ thống hỗ trợ nhiều loại báo cáo chi tiết và tổng hợp:

 • Báo cáo chi tiết thông số theo từng thiết bị.
 • Báo cáo xu hướng thiết bị.
 • Báo cáo phê duyệt thông số của trưởng ca, giám sát chuyên môn.
 • Báo cáo tổng hợp tình trạng ghi nhận thông số thiết bị.
 • Bản đồ hành trình ghi thông số của vận hành viên.
Thumb