SẢN PHẨM

Tư vấn triển khai hệ thống

Các chương trình chuyên sâu về nghiệp vụ đòi hỏi cần có một đội ngũ chuyên gia tư vấn theo sát các giai đoạn triển khai như sau:

1. Khảo sát yêu cầu

Khảo sát yêu cầu và xây dựng bộ tài liệu yêu cầu, đặc tả cho phần mềm

2. Tư vấn giải pháp

Lựa chọn công nghệ và giải pháp

3. Triển khai

Lắp đặt và triển khai dịch vụ

Cấu hình tùy chỉnh

4. Đào tạo sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Đào tạo sử dụng và vận hành hệ thống

1. Khảo sát yêu cầu

Khảo sát yêu cầu và xây dựng bộ tài liệu yêu cầu, đặc tả cho phần mềm

2. Tư vấn giải pháp

Lựa chọn công nghệ và giải pháp

3. Triển khai

Lắp đặt và triển khai dịch vụ

Cấu hình tùy chỉnh

4. Đào tạo sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Đào tạo sử dụng và vận hành hệ thống

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phát triển phần mềm

Cho thuê Call Center