SẢN PHẨM

Cho thuê Call Center

Cho thuê Call Center

Màn hình quản lý chung

Màn hình theo dõi mọi hoạt động của Call Center.

Tích hợp với phần mềm CRM

Tích hợp với phần mềm CRM

Web quản lý trạng thái Điện thoại viên

Web theo dõi trạng thái của Điện thoại viên

Phần mềm cho Điện thoại viên

Phần mềm dành cho Điện thoại viên.

Giám sát hàng đợi

Giám sát danh sách hàng đợi

Phần mềm cho Giám sát viên

Phần mềm dành cho Giám sát viên

Màn hình quản lý chung

Màn hình theo dõi mọi hoạt động của Call Center.

Tích hợp với phần mềm CRM

Tích hợp với phần mềm CRM

Web quản lý trạng thái Điện thoại viên

Web theo dõi trạng thái của Điện thoại viên

Phần mềm cho Điện thoại viên

Phần mềm dành cho Điện thoại viên.

Giám sát hàng đợi

Giám sát danh sách hàng đợi

Phần mềm cho Giám sát viên

Phần mềm dành cho Giám sát viên

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phát triển phần mềm

Tư vấn triển khai hệ thống