SẢN PHẨM

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Được phát triển bởi Công ty cổ phần IDTEK, Phần mềm quản lý và kế toán phòng vé ibooker mang đến một giải pháp quản trị tối ưu cho đại lý vé máy bay với các chức năng ưu việt như: quản lý hoạt động, quản lý vé máy bay, quản lý đặt giữ chỗ, kế toán tổng hợp,...

Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách lẻ, khách công ty

Quản lý lịch sử booking

Quản lý tình hình công nợ của khách hàng

Ghi nhận lịch sử yêu cầu, hỗ trợ khách hàng

Quản lý lượt đặt, xuất vé

Quản lý yêu cầu đặt chỗ

Quản lý yêu cầu đặt và giữ chỗ

Quản lý thông tin chi tiết vé

Cho phép cài đặt thông số vé, chính sách phí, hoa hồng, khuyến mại

Quản lý hoạt động

Quản lý nhân viên

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý đại lý

Quản lý giao hàng

Quản trị hệ thống

Quản lý người dùng

Phân quyền hệ thống

Nhập, xuất dữ liệu

Quy trình tự động

Công nợ

Quản lý xuất hóa đơn, công nợ

Thanh tóan công nợ vé

Tự động hạch toán post vé và vé hoàn hủy

Kế toán

Quản lý ngân sách, quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng

Quản lý thu, chi

Quản lý thuế

Quản lý hóa đơn

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Báo cáo

Báo cáo doanh thu, chi phí

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán

Hỗ trợ 10 loại báo cáo liên quan hoạt động phòng vé và kế toán

Xuất báo cáo ra định dạng excel

Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách lẻ, khách công ty

Quản lý lịch sử booking

Quản lý tình hình công nợ của khách hàng

Ghi nhận lịch sử yêu cầu, hỗ trợ khách hàng

Quản lý lượt đặt, xuất vé

Quản lý yêu cầu đặt chỗ

Quản lý yêu cầu đặt và giữ chỗ

Quản lý thông tin chi tiết vé

Cho phép cài đặt thông số vé, chính sách phí, hoa hồng, khuyến mại

Quản lý hoạt động

Quản lý nhân viên

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý đại lý

Quản lý giao hàng

Quản trị hệ thống

Quản lý người dùng

Phân quyền hệ thống

Nhập, xuất dữ liệu

Quy trình tự động

Công nợ

Quản lý xuất hóa đơn, công nợ

Thanh tóan công nợ vé

Tự động hạch toán post vé và vé hoàn hủy

Kế toán

Quản lý ngân sách, quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng

Quản lý thu, chi

Quản lý thuế

Quản lý hóa đơn

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Báo cáo

Báo cáo doanh thu, chi phí

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán

Hỗ trợ 10 loại báo cáo liên quan hoạt động phòng vé và kế toán

Xuất báo cáo ra định dạng excel

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center