SẢN PHẨM

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng hỗ trợ các hoạt động điều hành và kinh doanh của mô hình Nail Salon. Góp phần tăng hiệu quả quy trình hoạt động kinh doanh, thúc đẩy marketing, nhanh chóng tiếp cận thông tin đặt hàng và thông tin khách hàng và các dịch vụ khách hàng trở nên chuyên nghiệp hơn.

Đặt booking, tự động sắp xếp nhân viên làm việc

- Hệ thống tương tác nhận hẹn và xếp hẹn đơn giản, nhanh chóng
- Tự động phân bổ sắp xếp nhân viên phục vụ dựa trên độ ưu tiên và thời gian làm việc trong ngày

Quản lý booking

- Trình duyệt đơn giản, tương tác nhanh chóng, chuyên nghiệp. Có 02 hình thức booking: trên website và bằng ứng dụng điện thoại
- Phân loại các loại dịch vụ cụ thể
- Quản lý, lưu trữ chi tiết các lịch hẹn của khách hàng
- Tính năng nhắc hẹn

Quản lý thông tin khách hàng

- Quản lý, lưu trữ thông tin chi tiết (thông tin cá nhân, dịch vụ, tích lũy điểm,…)
- Xem được toàn diện lịch sử giao dịch các khách hàng  (Số lần khách đến, lần gần nhất khách đến, lịch sử thanh toán...)
- Phân tích tần suất khách đến theo từng nhóm, phân loại khách hàng

Quản lý dịch vụ

- Email, Sms marketing
- Chăm sóc khách hàng bằng phần mềm quản lý Feedback

Quản lý lịch làm việc của nhân viên

- Quản lý chấm công
- Nhân viên tự theo dõi công việc phải làm bằng App iOS và Android

Quản lý thông tin nhân viên

- Quản lý thông tin nhân viên
- Quản lý tính lương nhân viên

Quản lý người dùng và phân quyền chức năng người dùng

- Phân quyền truy cập theo cá nhân, theo nhóm và chức vụ
- Phân chia trách nhiệm, quyền và các chính sách

Báo cáo, thống kê, phân tích tình hình kinh doanh

- Quản lý tiền dịch vụ, tiền bán sản phẩm, tiền boa phục vụ
- Quản lý số lượng tồn kho sản phẩm
- Biểu đồ bán hàng, so sánh, thống kê hàng bán ngày, tháng, theo doanh số của từng nhân viên

Đặt booking, tự động sắp xếp nhân viên làm việc

- Hệ thống tương tác nhận hẹn và xếp hẹn đơn giản, nhanh chóng
- Tự động phân bổ sắp xếp nhân viên phục vụ dựa trên độ ưu tiên và thời gian làm việc trong ngày

Quản lý booking

- Trình duyệt đơn giản, tương tác nhanh chóng, chuyên nghiệp. Có 02 hình thức booking: trên website và bằng ứng dụng điện thoại
- Phân loại các loại dịch vụ cụ thể
- Quản lý, lưu trữ chi tiết các lịch hẹn của khách hàng
- Tính năng nhắc hẹn

Quản lý thông tin khách hàng

- Quản lý, lưu trữ thông tin chi tiết (thông tin cá nhân, dịch vụ, tích lũy điểm,…)
- Xem được toàn diện lịch sử giao dịch các khách hàng  (Số lần khách đến, lần gần nhất khách đến, lịch sử thanh toán...)
- Phân tích tần suất khách đến theo từng nhóm, phân loại khách hàng

Quản lý dịch vụ

- Email, Sms marketing
- Chăm sóc khách hàng bằng phần mềm quản lý Feedback

Quản lý lịch làm việc của nhân viên

- Quản lý chấm công
- Nhân viên tự theo dõi công việc phải làm bằng App iOS và Android

Quản lý thông tin nhân viên

- Quản lý thông tin nhân viên
- Quản lý tính lương nhân viên

Quản lý người dùng và phân quyền chức năng người dùng

- Phân quyền truy cập theo cá nhân, theo nhóm và chức vụ
- Phân chia trách nhiệm, quyền và các chính sách

Báo cáo, thống kê, phân tích tình hình kinh doanh

- Quản lý tiền dịch vụ, tiền bán sản phẩm, tiền boa phục vụ
- Quản lý số lượng tồn kho sản phẩm
- Biểu đồ bán hàng, so sánh, thống kê hàng bán ngày, tháng, theo doanh số của từng nhân viên

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center