SẢN PHẨM

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

IDTEK.LOGSHEET là phần mềm theo dõi chỉ số của các thiết bị đang vận hành nhằm đảm bảo tính ổn định và tối ưu trong sử dụng thiết bị. 

Các tính năng nổi bật của hệ thống:

 • Quản lý đồng thời nhiều nhà máy, thiết bị và thông số.
 • Dữ liệu được số hoá, được kiểm soát, ghi nhận, lưu trữ, tra cứu, phê duyệt, truy suất nhanh với độ chính xác 100%.
 • Ghi nhận số liệu nhanh qua web và thiết bị di động, tra cứu nhanh qua QR code.
 • Giám sát việc ghi thông số theo thời gian online & offline.

Nhập liệu thông số thiết bị

- Cho phép vận hành viên ghi nhận số liệu nhanh chóng thông qua giao diện web và thiết bị di động.

- Hỗ trợ chức năng ghi chú trên thông số bằng text hoặc hình ảnh.

- Tra cứu nhanh thiết bị bằng QR Code.

Phê duyệt thông số thiết bị

- Dữ liệu thông số do vận hành viên ghi nhận sẽ được chuyển cho các cấp quản lý phê duyệt.

- Cho phép trưởng ca, giám sát hệ thống xem xét và phê duyệt số liệu theo ngày, theo tuần.

- Chức năng cảnh báo vượt ngưỡng hoặc ghi dữ liệu trễ.

Cấu hình

- Quản lý các quy định, thông báo.

- Thiết lập tần suất nhập liệu cho từng thông số thiết bị.

- Thiết lập vị trí cho từng thiết bị.

- Hỗ trợ chức năng phân ca, lịch làm việc cho vận hành viên, trưởng ca.

- Hỗ trợ chức năng uỷ quyền cho vận hành viên, trưởng ca.

Quản trị hệ thống

- Quản lý danh sách thiết bị, nhóm thiết bị.

- Quản lý danh sách người dùng theo cá nhân, theo từng nhóm chung.

- Phân quyền theo từng vai trò, chuyên môn nghiệp vụ.

Báo cáo, thống kê

Hệ thống hỗ trợ nhiều loại báo cáo chi tiết và tổng hợp:

 • Báo cáo chi tiết thông số theo từng thiết bị.
 • Báo cáo xu hướng thiết bị.
 • Báo cáo phê duyệt thông số của trưởng ca, giám sát chuyên môn.
 • Báo cáo tổng hợp tình trạng ghi nhận thông số thiết bị.
 • Bản đồ hành trình ghi thông số của vận hành viên.

Nhập liệu thông số thiết bị

- Cho phép vận hành viên ghi nhận số liệu nhanh chóng thông qua giao diện web và thiết bị di động.

- Hỗ trợ chức năng ghi chú trên thông số bằng text hoặc hình ảnh.

- Tra cứu nhanh thiết bị bằng QR Code.

Phê duyệt thông số thiết bị

- Dữ liệu thông số do vận hành viên ghi nhận sẽ được chuyển cho các cấp quản lý phê duyệt.

- Cho phép trưởng ca, giám sát hệ thống xem xét và phê duyệt số liệu theo ngày, theo tuần.

- Chức năng cảnh báo vượt ngưỡng hoặc ghi dữ liệu trễ.

Cấu hình

- Quản lý các quy định, thông báo.

- Thiết lập tần suất nhập liệu cho từng thông số thiết bị.

- Thiết lập vị trí cho từng thiết bị.

- Hỗ trợ chức năng phân ca, lịch làm việc cho vận hành viên, trưởng ca.

- Hỗ trợ chức năng uỷ quyền cho vận hành viên, trưởng ca.

Quản trị hệ thống

- Quản lý danh sách thiết bị, nhóm thiết bị.

- Quản lý danh sách người dùng theo cá nhân, theo từng nhóm chung.

- Phân quyền theo từng vai trò, chuyên môn nghiệp vụ.

Báo cáo, thống kê

Hệ thống hỗ trợ nhiều loại báo cáo chi tiết và tổng hợp:

 • Báo cáo chi tiết thông số theo từng thiết bị.
 • Báo cáo xu hướng thiết bị.
 • Báo cáo phê duyệt thông số của trưởng ca, giám sát chuyên môn.
 • Báo cáo tổng hợp tình trạng ghi nhận thông số thiết bị.
 • Bản đồ hành trình ghi thông số của vận hành viên.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center