SẢN PHẨM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống theo dõi và quản lý thông tin thiết bị nhà máy điện.

Quản lý bảo trì

Phần mềm cho phép quản lý thông tin thiết bị của Nhà máy nhiệt điện. Các thông tin về thời gian hoạt động và trạng thái thiết bị sẽ được ghi nhận. Các nhân viên vận hành sẽ thực hiện việc bảo trì thiết bị dựa trên thông tin từ phần mềm.

Lịch sử bảo trì

Lưu trữ thông tin bảo trì thiết bị

Cho phép lọc theo loại bảo trì

Cho phép tìm kiếm nhanh chóng

Quản lý Bảo trì dự phòng

Quản lý cấu hình cho Bảo trì dự phòng

Cấu hình các mức ngưỡng bảo trì

Cấu hình thông tin Bảo trì của thiết bị

Quản lý mã thiết bị

Quản lý mã thiết bị

Tìm kiếm mã thiết bị

Liên kết tới thiết bị

Quản lý bảo trì thiết bị theo chu kỳ

Cấu hình các mức ngưỡng bảo trì

Cấu hình thời gian bảo trì

Hiển thị các công việc bảo trì liên quan

Quản lý bảo trì

Phần mềm cho phép quản lý thông tin thiết bị của Nhà máy nhiệt điện. Các thông tin về thời gian hoạt động và trạng thái thiết bị sẽ được ghi nhận. Các nhân viên vận hành sẽ thực hiện việc bảo trì thiết bị dựa trên thông tin từ phần mềm.

Lịch sử bảo trì

Lưu trữ thông tin bảo trì thiết bị

Cho phép lọc theo loại bảo trì

Cho phép tìm kiếm nhanh chóng

Quản lý Bảo trì dự phòng

Quản lý cấu hình cho Bảo trì dự phòng

Cấu hình các mức ngưỡng bảo trì

Cấu hình thông tin Bảo trì của thiết bị

Quản lý mã thiết bị

Quản lý mã thiết bị

Tìm kiếm mã thiết bị

Liên kết tới thiết bị

Quản lý bảo trì thiết bị theo chu kỳ

Cấu hình các mức ngưỡng bảo trì

Cấu hình thời gian bảo trì

Hiển thị các công việc bảo trì liên quan

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center