SẢN PHẨM

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống quản lý suất ăn được phát triển nhằm hỗ trợ việc quản lý suất ăn của nhân viên tại các nhà máy, xí nghiệp một cách hiệu quả. Giúp cho việc đăng ký, phát phiếu ăn, suất ăn được nhanh chóng, tiện lợi; đảm bảo phát suất ăn đúng, đủ cho nhân viên, giảm thiểu thất thoát suất ăn; Và trên hết, khi đầu tư hệ thống này doanh nghiệp sẽ có được công cụ để hỗ trợ cho việc đảm bảo an toàn, vệ sinh thực thực phẩm cũng như nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho cán bộ nhân viên, góp phần nâng tầm hình ảnh công ty.

Đăng ký suất ăn

- Nhân viên đăng ký suất ăn theo buổi, ngày, tuần

- Huỷ đăng ký suất ăn trong thời hạn cho phép

- Đăng ký suất ăn cho tập thể, khách tới công tác.

 

 

 

 

Chuyển nhượng suất ăn

- Nhân viên chuyển nhượng/huỷ chuyển nhượng suất ăn

- Nhận chuyển nhượng suất ăn

- Chờ nhận chuyển nhượng suất ăn.

 

 

 

 

Nhận suất ăn

- Nhân viên check vân tay/quét thẻ để in phiếu ăn, nhận suất ăn

- Đánh giá/nhận xét món ăn đã đặt

- Xem lịch sử đặt suất ăn.

 

 

 

 

Quản lý suất ăn

- Quản lý danh sách nhà cung cấp, món ăn

- Thiết lập thực đơn theo ngày, theo tuần

- Thiết lập ca ăn, thời gian đặt món, chuyển nhượng, in phiếu

- Thiết lập ngày nghỉ, ngày làm bù

- Theo dõi danh sách đặt suất ăn.

 

 

 

 

Quản trị hệ thống

- Quản lý danh sách người dùng, tích hợp người dùng AD

- Phân quyền người dùng, nhóm người dùng

- Theo dõi hoạt động người dùng

- Thiết lập các quy định, thông báo

- Quản lý máy POS, đăng ký dấu vân tay cho nhân viên.

 

 

 

Báo cáo, thống kê

- Báo cáo danh sách đặt suất ăn theo thời gian

- Tổng hợp tình hình đặt suất ăn theo buổi, ngày, tuần

- Thống kê suất ăn ngoài hệ thống

- Bảng thống kê bỏ suất ăn.

Đăng ký suất ăn

- Nhân viên đăng ký suất ăn theo buổi, ngày, tuần

- Huỷ đăng ký suất ăn trong thời hạn cho phép

- Đăng ký suất ăn cho tập thể, khách tới công tác.

 

 

 

 

Chuyển nhượng suất ăn

- Nhân viên chuyển nhượng/huỷ chuyển nhượng suất ăn

- Nhận chuyển nhượng suất ăn

- Chờ nhận chuyển nhượng suất ăn.

 

 

 

 

Nhận suất ăn

- Nhân viên check vân tay/quét thẻ để in phiếu ăn, nhận suất ăn

- Đánh giá/nhận xét món ăn đã đặt

- Xem lịch sử đặt suất ăn.

 

 

 

 

Quản lý suất ăn

- Quản lý danh sách nhà cung cấp, món ăn

- Thiết lập thực đơn theo ngày, theo tuần

- Thiết lập ca ăn, thời gian đặt món, chuyển nhượng, in phiếu

- Thiết lập ngày nghỉ, ngày làm bù

- Theo dõi danh sách đặt suất ăn.

 

 

 

 

Quản trị hệ thống

- Quản lý danh sách người dùng, tích hợp người dùng AD

- Phân quyền người dùng, nhóm người dùng

- Theo dõi hoạt động người dùng

- Thiết lập các quy định, thông báo

- Quản lý máy POS, đăng ký dấu vân tay cho nhân viên.

 

 

 

Báo cáo, thống kê

- Báo cáo danh sách đặt suất ăn theo thời gian

- Tổng hợp tình hình đặt suất ăn theo buổi, ngày, tuần

- Thống kê suất ăn ngoài hệ thống

- Bảng thống kê bỏ suất ăn.

BẢNG GIÁ

STANDARD

... 

- Đáp ứng cho các các doanh nghiệp có quy mô < 500 nhân viên.

- Mỗi ca ăn < 150 nhân viên.

- 2 line phát suất ăn.

PROFESSIONAL

... 

- Đáp ứng cho các doanh nghiệp có quy mô > 500 nhân viên.

- Mỗi ca ăn > 150 nhân viên.

- Có từ 2 nhà ăn trở lên.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center