SẢN PHẨM

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp được phát triển bởi Công ty Cổ phần IDTEK

Quản lý văn phòng phẩm

 • Đăng ký văn phòng phẩm cho cá nhân, đơn vị
 • Phê duyệt văn phòng phẩm
 • Tạm ứng văn phòng phẩm
 • Quản lý giao nhận
 • Phần hồi thông tin về chất lượng phục vụ

Quản lý điều xe

 • Đăng ký xe văn phòng
 • Phê duyệt đăng ký xe
 • Quản lý lich bảo dưỡng
 • Quản lý lịch nghỉ phép
 • Phản hồi chất lượng dịch vụ

Quản lý thẻ taxi

 • Nhân viên đăng ký thẻ taxi
 • Phê duyệt đăng ký thẻ
 • Thống kê tình trang sử dụng

Quản lý suất ăn

 • Đăng ký suất ăn sáng, trưa
 • In phiếu ăn bằng chứng thực dấu vân tay
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý thực đơn
 • Quản lý tình trạng đăng ký
 • Tự động nhắc nhở

Quản lý văn phòng phẩm

 • Đăng ký văn phòng phẩm cho cá nhân, đơn vị
 • Phê duyệt văn phòng phẩm
 • Tạm ứng văn phòng phẩm
 • Quản lý giao nhận
 • Phần hồi thông tin về chất lượng phục vụ

Quản lý điều xe

 • Đăng ký xe văn phòng
 • Phê duyệt đăng ký xe
 • Quản lý lich bảo dưỡng
 • Quản lý lịch nghỉ phép
 • Phản hồi chất lượng dịch vụ

Quản lý thẻ taxi

 • Nhân viên đăng ký thẻ taxi
 • Phê duyệt đăng ký thẻ
 • Thống kê tình trang sử dụng

Quản lý suất ăn

 • Đăng ký suất ăn sáng, trưa
 • In phiếu ăn bằng chứng thực dấu vân tay
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý thực đơn
 • Quản lý tình trạng đăng ký
 • Tự động nhắc nhở

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center