SẢN PHẨM

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

iCRM là một phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng được phát triển bởi Công ty cổ phần IDTEK với mục đích cải thiện hiệu quả bán hàng, tăng tỷ lệ thành công của việc chốt đơn hàng, chăm sóc khách hàng hiện hữu và gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Quản lý quy trình bán hàng

Theo dõi danh sách khách hàng

Ghi nhận lịch sử tiếp cận, quá trình thương lượng khách hàng

Dự đoán khả năng chốt thành công đơn hàng

Công cụ marketing tự động

Hệ thống SMS Marketing

Hệ thống Email Marketing

Hệ thống Tele Marketing

Quản lý các chiến dịch Marketing

Quản lý danh sách khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng

Quản lý danh sách khách hàng hiện hữu

Tìm kiếm thông tin bằng công cụ Global Search

Quản lý công việc

Không giới hạn số lượng nhiệm vụ

Không giới hạn dự án/ nhóm phụ trách

Phân chia nhiệm vụ

Tạo nhiệm vụ, cuộc họp, ghi chú, đính kèm

Theo dõi công việc qua Lịch trực tuyến

Quản lý sản phẩm/ dịch vụ

Tạo danh mục các loại sản phẩm/ dịch vụ

Liên kết danh sách khách hàng đến những loại sản phẩm/ dịch vụ cụ thể

Quản lý số lượng, đơn giá sản phẩm

Báo cáo

Báo cáo các hoạt động

Tùy chỉnh, lưu, chia sẻ báo cáo

Báo cáo theo các dạng biểu đồ: đường, cột, tròn

Xuất báo cáo

Bảo mật, phân quyền

Phân quyền truy cập theo cá nhân, theo nhóm

Phân chia trách nhiệm, quyền và các chính sách

Tích hợp các công cụ

Call Center

Email Marketing

SMS Marketing

Quản lý quy trình bán hàng

Theo dõi danh sách khách hàng

Ghi nhận lịch sử tiếp cận, quá trình thương lượng khách hàng

Dự đoán khả năng chốt thành công đơn hàng

Công cụ marketing tự động

Hệ thống SMS Marketing

Hệ thống Email Marketing

Hệ thống Tele Marketing

Quản lý các chiến dịch Marketing

Quản lý danh sách khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng

Quản lý danh sách khách hàng hiện hữu

Tìm kiếm thông tin bằng công cụ Global Search

Quản lý công việc

Không giới hạn số lượng nhiệm vụ

Không giới hạn dự án/ nhóm phụ trách

Phân chia nhiệm vụ

Tạo nhiệm vụ, cuộc họp, ghi chú, đính kèm

Theo dõi công việc qua Lịch trực tuyến

Quản lý sản phẩm/ dịch vụ

Tạo danh mục các loại sản phẩm/ dịch vụ

Liên kết danh sách khách hàng đến những loại sản phẩm/ dịch vụ cụ thể

Quản lý số lượng, đơn giá sản phẩm

Báo cáo

Báo cáo các hoạt động

Tùy chỉnh, lưu, chia sẻ báo cáo

Báo cáo theo các dạng biểu đồ: đường, cột, tròn

Xuất báo cáo

Bảo mật, phân quyền

Phân quyền truy cập theo cá nhân, theo nhóm

Phân chia trách nhiệm, quyền và các chính sách

Tích hợp các công cụ

Call Center

Email Marketing

SMS Marketing

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center