SẢN PHẨM

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SPA & CLINIC TOÀN DIỆN

Clinic-CRM dễ dàng sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi

Được xây dựng trên nền web, Clinic-CRM là một hệ thống quản lý Spa & Clinic đột phá, dễ dàng kết nối thông tin với khách hàng, đội ngũ nhân viên và truy cập nhanh chóng dữ liệu trích xuất ở mọi địa điểm trên mọi thiết bị.

Quản lý thông tin khách hàng

Phân nhóm khách hàng: Customers (Khách hàng hiện tại), Contacts (Khách hàng dùng thử), Leads (Khách hàng tiềm năng).

Quản lý thông tin cơ bản của khách hàng

Quản lý lịch sử điều trị, gói dịch vụ sử dụng liên quan

Quản lý hợp đồng liên quan

Quản lý khiếu nại, phản hồi của khách hàng...

Quản lý công việc

Phân công công việc

Theo dõi tiến độ

Quản lý lịch làm việc theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Quản lý trị liệu

Ghi nhận lịch sử điều trị, sản phẩm đã từng sử dụng

Ghi nhận tiến trình trị liệu bác sĩ áp dụng

Phân công bác sĩ phụ trách trị liệu đối với từng khách hàng cụ thể.

Quản lý hoạt động kinh doanh

Quản lý tiến độ tiếp cận khách hàng

Báo cáo hiệu quả hoạt động

Xây dựng mức độ thỏa thuận, thương lượng với khách hàng

Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng.

Công cụ chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng thông qua Email, SMS, Call Center.

Ghi nhận khiếu nại, góp ý của khách hàng, phân công nhân viên chuyên trách giải quyết khiếu nại.

Công cụ marketing

Xây dựng và chạy chiến dịch marketing:

  • Email Marketing
  • SMS Marketing
  • Tele Marketing

Đo lường, báo cáo hiệu quả của chiến dịch Marketing

Quản lý công nợ

Quản lý thông tin công nợ

Tạo cảnh báo thu hồi công nợ

Chính sách chặn quyền sử dụng khi hết hạn hoặc chưa thanh toán.

Hệ thống báo cáo

Thống kê, báo cáo các hoạt động của Spa/ Clinic

Hỗ trợ 3 dạng báo cáo: Detail, Summary và Matrix

Xuất báo cáo sang file excel hoặc csv

Một số tính năng nâng cao

Tích hợp thẻ chip hội viên

Quản lý sản phẩm

Quản lý nhân sự

Hệ thống kế toán

Quản lý hợp đồng

Quản lý thông tin khách hàng

Phân nhóm khách hàng: Customers (Khách hàng hiện tại), Contacts (Khách hàng dùng thử), Leads (Khách hàng tiềm năng).

Quản lý thông tin cơ bản của khách hàng

Quản lý lịch sử điều trị, gói dịch vụ sử dụng liên quan

Quản lý hợp đồng liên quan

Quản lý khiếu nại, phản hồi của khách hàng...

Quản lý công việc

Phân công công việc

Theo dõi tiến độ

Quản lý lịch làm việc theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Quản lý trị liệu

Ghi nhận lịch sử điều trị, sản phẩm đã từng sử dụng

Ghi nhận tiến trình trị liệu bác sĩ áp dụng

Phân công bác sĩ phụ trách trị liệu đối với từng khách hàng cụ thể.

Quản lý hoạt động kinh doanh

Quản lý tiến độ tiếp cận khách hàng

Báo cáo hiệu quả hoạt động

Xây dựng mức độ thỏa thuận, thương lượng với khách hàng

Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng.

Công cụ chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng thông qua Email, SMS, Call Center.

Ghi nhận khiếu nại, góp ý của khách hàng, phân công nhân viên chuyên trách giải quyết khiếu nại.

Công cụ marketing

Xây dựng và chạy chiến dịch marketing:

  • Email Marketing
  • SMS Marketing
  • Tele Marketing

Đo lường, báo cáo hiệu quả của chiến dịch Marketing

Quản lý công nợ

Quản lý thông tin công nợ

Tạo cảnh báo thu hồi công nợ

Chính sách chặn quyền sử dụng khi hết hạn hoặc chưa thanh toán.

Hệ thống báo cáo

Thống kê, báo cáo các hoạt động của Spa/ Clinic

Hỗ trợ 3 dạng báo cáo: Detail, Summary và Matrix

Xuất báo cáo sang file excel hoặc csv

Một số tính năng nâng cao

Tích hợp thẻ chip hội viên

Quản lý sản phẩm

Quản lý nhân sự

Hệ thống kế toán

Quản lý hợp đồng

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ Call Center