SẢN PHẨM

Phần mềm tính cước tổng đài

Hệ thống tính cước cho tổng đài Cisco CallManager.

Quản lý cước cuộc gọi

Quản lý cước cuộc gọi Nội hạt

Quản lý cước cuộc gọi Liên tỉnh

Quản lý cước cuộc gọi Di động

Quản lý cước cuộc gọi Dịch vụ như 1900, 108x

Báo cáo cước cuộc gọi

Báo cáo tổng hợp cuộc gọi: Theo người dùng, phòng ban, công ty...

Báo cáo chi tiết cuộc gọi: Theo người dùng, thời gian, nhà cung cấp...

Báo cáo "top N" cuộc gọi: Thời gian đàm thoại dài nhất, chi phí cao nhất...

Báo cáo theo các loại Bảng biểu

Xuất báo cáo

Xuất report theo dạng file PDF

Xuất report theo dạng file EXCEL

Xuất report theo dạng file CSV

Xuất report theo dạng file XML

Xuất report theo dạng file TEXT

Quản lý số nội bộ

Quản lý thông tin số nội bộ

Thêm mới số nội bộ bằng tay

Thêm mới hàng loạt số nội bộ từ file Excel

Phân quyền

Cho phép người dùng truy cập các module liên quan

Quản lý cước cuộc gọi

Quản lý cước cuộc gọi Nội hạt

Quản lý cước cuộc gọi Liên tỉnh

Quản lý cước cuộc gọi Di động

Quản lý cước cuộc gọi Dịch vụ như 1900, 108x

Báo cáo cước cuộc gọi

Báo cáo tổng hợp cuộc gọi: Theo người dùng, phòng ban, công ty...

Báo cáo chi tiết cuộc gọi: Theo người dùng, thời gian, nhà cung cấp...

Báo cáo "top N" cuộc gọi: Thời gian đàm thoại dài nhất, chi phí cao nhất...

Báo cáo theo các loại Bảng biểu

Xuất báo cáo

Xuất report theo dạng file PDF

Xuất report theo dạng file EXCEL

Xuất report theo dạng file CSV

Xuất report theo dạng file XML

Xuất report theo dạng file TEXT

Quản lý số nội bộ

Quản lý thông tin số nội bộ

Thêm mới số nội bộ bằng tay

Thêm mới hàng loạt số nội bộ từ file Excel

Phân quyền

Cho phép người dùng truy cập các module liên quan

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic

Dịch vụ Call Center