SẢN PHẨM

Dịch vụ Call Center

Cho thuê Call Center

Màn hình quản lý chung

Màn hình theo dõi mọi hoạt động của Call Center.

Giám sát hàng đợi

Giám sát danh sách hàng đợi

Phần mềm cho Giám sát viên

Phần mềm dành cho Giám sát viên

Phần mềm cho Điện thoại viên

Phần mềm dành cho Điện thoại viên.

Web quản lý trạng thái Điện thoại viên

Web theo dõi trạng thái của Điện thoại viên

Tích hợp với phần mềm CRM

Tích hợp với phần mềm CRM

Màn hình quản lý chung

Màn hình theo dõi mọi hoạt động của Call Center.

Giám sát hàng đợi

Giám sát danh sách hàng đợi

Phần mềm cho Giám sát viên

Phần mềm dành cho Giám sát viên

Phần mềm cho Điện thoại viên

Phần mềm dành cho Điện thoại viên.

Web quản lý trạng thái Điện thoại viên

Web theo dõi trạng thái của Điện thoại viên

Tích hợp với phần mềm CRM

Tích hợp với phần mềm CRM

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng CRM mô hình Nail Salon (nail-CRM)

Hệ thống quản lý suất ăn

Hệ thống đặt chỗ trực tuyến – Online booking

Phần mềm theo dõi thông số thiết bị (IDTEK.LOGSHEET)

Hệ thống Quản lý và Kế toán phòng vé IBOOKER

Phần mềm tính cước tổng đài

Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng iCRM

Hệ thống Quản lý và giám sát nhà máy điện

Hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản lý Spa & Clinic