• "Nhân viên Kinh doanh" nhiệt huyết, đam mê, không yêu cầu Kinh nghiệm bạn có quan tâm? Xem chi tiết

Bản tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất

Tầm quan trọng của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Vấn đề tai nạn lao động vẫn đang là một trong những tiêu điểm đáng quan tâm của xã hội, là mối lo của nhiều người lao động và cả doanh nghiệp. Vì vậy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là cơ sở giúp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiệu quả.

QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN LÀM VIỆC

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về rủi ro, tai nạn lao động thì việc đánh giá rủi ro là điều bắt buộc để kiểm soát được các mối nguy hại, nguy hiểm ảnh hưởng đến người lao động và đảm bảo an toàn cho khu vực làm việc đó.

5 rủi ro về vấn đề Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) cần được chú ý

Phụ thuộc vào nơi làm việc và mức độ ưu tiên của doanh nghiệp mà một phòng ban về Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) sẽ đặt quan tâm đầu tiên của họ về Sức khỏe (Health), An toàn (Safety) hoặc Môi trường (Environment) trước hai vấn đề còn lại. Chẳng hạn như: HSE/EHS/SHE…