• "Nhân viên hỗ trợ kinh doanh - Sale admin" nhiệt huyết, đam mê, không yêu cầu nhiều kinh nghiệm bạn có quan tâm? Xem chi tiết

TÍNH NĂNG

Tiện ích trong việc quản lý và kiểm tra thiết bị

QUẢN LÝ BẢO TRÌ

Cập nhật nhanh chóng các dữ liệu

 • Quản lý thông tin thiết bị.
 • Ghi nhận các trạng thái và thời gian hoạt động của thiết bị
Thumb
Thumb
LỊCH SỬ BẢO TRÌ

Thao tác tìm kiếm đơn giản

 • Lưu trữ thông tin bảo trì thiết bị
 • Cho phép lọc theo loại bảo trì
 • Cho phép tìm kiếm nhanh chóng
QUẢN LÝ BẢO TRÌ DỰ PHÒNG

Cơ cấu bảo trì dự phòng tiện ích

 • Quản lý cấu hình cho Bảo trì dự phòng
 • Cấu hình các mức ngưỡng bảo trì
 • Cấu hình thông tin Bảo trì của thiết bị
Thumb
Thumb
QUẢN LÝ MÃ THIẾT BỊ

Quản lý chặt chẽ các thông số thiết bị

 • Quản lý mã thiết bị
 • Tìm kiếm mã thiết bị
 • Liên kết tới thiết bị
Thumb
QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ THEO CHU KỲ

Theo dõi trạng thái hoạt động thiết bị dễ dàng

 • Cấu hình các mức ngưỡng bảo trì
 • Cấu hình thời gian bảo trì
 • Hiển thị các công việc bảo trì liên quan