• Vị trí đang tuyển: "Nhân viên Vận hành, triển khai phần mềm" bạn có quan tâm? Xem chi tiết

ĐỒNG SÁNG LẬP - TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

TRẦN HỮU THẠCH

 

Trước khi tham gia sáng lập IDTEK, Ông từng làm việc tại Tập đoàn FPT 2 năm, nắm giữ vị trí chuyên gia triển khai hệ thống mạng và Voice; và 4 năm tại Công ty TMA với vai trò chuyên gia nghiên cứu và kiểm tra hệ thống Voice overIP trên Nortel. 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông và IT, Ông là chuyên gia hàng đầu về viễn thông Voice của CISCO và AVAYA.

   
Ông đạt được nhiều bằng cấp cao cấp của CISCO như: CCNP®Voice – Cisco Certified Network Professional Voice, CCNP – Cisco Certified Network Professional, CCNA®Voice – Cisco Certified Network Associate Voice, CCNA –Cisco Certified Network Associate, MCSA –  Microsoft Certified Systems Administrator.