• Now Hiring: We are looking for a Full Stack Developer. Want to join us? See more

TÍNH NĂNG

Số hóa và tối ưu quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Thumb
Cơ sở dữ liệu nhân sự

Hệ thống dữ liệu về nhân sự lưu trữ tập trung, trực quan

 • Lưu trữ tập trung thông tin về nhân sự trên một hệ thống phần mềm.
 • Dễ dàng theo dõi , tra cứu và truy xuất các thông tin lý lịch cá nhân, tình trạng công việc, khen thưởng, v.v.
Thông tin lương thưởng & Bảo hiểm xã hội

Theo dõi đầy đủ thông tin đảm bảo lợi ích công bằng

 • Quản lý thông tin, tiêu chí về lương thưởng và bảo hiểm xã hội.
 • Tra cứu, truy xuất thông tin dữ liệu lương, phụ cấp, các loại bảo hiểm, v.v.
 • Nhập/ Xuất đồng bộ dữ liệu file Excel thuận tiện.
Thumb
Thumb
Thông tin nghỉ chế độ - thôi việc

Nâng cao tín nhiệm doanh nghiệp và hiệu quả làm việc

 • Quản lý thông tin đơn xin phép nghỉ/ thôi việc.
 • Tạo, chỉnh sửa biểu mẫu và theo dõi trạng thái duyệt đơn.
 • Nhập/ Xuất dữ liệu thông tin file Excel.
Dashboard theo dõi tình hình nhân sự

Tổng quan các dữ liệu về nhân sự của doanh nghiệp

 • Giao diện dashboard, biểu đồ về toàn bộ nhân sự được thiết kế trực quan.
 • Số liệu, biểu đồ cập nhật theo thời gian thực nhanh chóng và chính xác.
Thumb
Thumb
Chức năng cảnh báo

Cập nhật tự động, nhanh chóng các biến động về nhân sự

 • Hệ thống cảnh báo, nhắc nhở các thông tin liên quan đến nhân sự như: sinh nhật, hết hạn hợp đồng, v.v.
 • Xuất file Excel thông tin trực tiếp từ phần mềm.
Chức năng báo cáo

Trích xuất và tổng hợp thống kê dữ liệu thuận tiện

 • Theo dõi, báo cáo thống kê số liệu, tình trạng hồ sơ liên quan đến nhân sự của doanh nghiệp.
 • Xuất file Excel dữ liệu từ phần mềm.
Thumb